Terapi

Som integral ID Psykoterapeut, kan jeg hjælpe dig med en lang række problemstillinger. Det være :

  • lavt selvværd eller dårlig selvtillid,
  • tilbøjelighed til selvkritik eller selvforagt
  • livshæmmende overbevisninger og forestillinger
  • fastlåste, utilfredsstillende sociale roller og samspilsmønstre
  • parforholds-, seksualitets- og familieproblemer og kriser
  • posttraumatisk stress efter chok og traumer
  • stress og udbrændthed
  • eksistentielle kriser i forbindelse med livsovergange, sygdom, dødsfald eller andre former for personlige tab
  • uhensigtsmæssige vaner, adfærdsmønstre og tilbøjelighed til at overreagere følelsesmæssigt i almindelige livssituationer

Som psykoterapeut vil jeg arbejde med en vifte af forskellige terapeutiske metoder i min psykoterapeutiske praksis. Forskellige retninger indenfor psykoterapi kan variere en del i deres metoder og teknikker, og afhængigt af din udfordring vil det afspejle sig i vores arbejde. Jeg trækker desuden på min samlede livs- og erhvervserfaring.

Jeg behersker et bredt udvalg af de mange forskelligartede terapeutiske metoder og indfaldsvinkler, som der er erfaret som de mest virkningsfulde i forhold til at hjælpe flest muligt mennesker med de mest almindeligt forekommende følelsesmæssige og sociale problemer.

En af de grundlæggende tanker indenfor ID-terapi er, at terapien skal passe til klienten og ikke omvendt. Jeg er der for dig.